Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »Instrukcja krok po kroku

Aby dodać aparaturę należy:

  1. w zakładce ‘Aparatura naukowa’ wybrać przycisk ‘Dodaj nową aparaturę’. Przycisk znajduje się pod tabelą wyświetlonych wyników wyszukiwania. Następnie należy wypełnić wyświetlony formularz, uzupełniając wymagane pola:

screen

screen

2. Aparaturę można na tym etapie przypisać do laboratorium.  W tym celu należy wybrać przycisk ‘Ustaw’ w polu ‘Laboratorium. Wyświetli się lista laboratoriów dostępnych w danej jednostce organizacyjnej:

screen

 3. Uzupełniony formularz należy wysłać do weryfikacji i zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu wpisu informacje o aparaturze można edytować. Zmiany może wprowadzać opiekun aparatury (właściciel zasobu w ewidencji, wskazany w polu ‘opiekun aparatury’). Analogicznie jak we wpisach o laboratoriach, zmiana danych podstawowych (nazwa aparatury, nazwa jednostki organizacyjnej / katedry, opiekun aparatury) wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia.


Powiązane artykuły  • No labels