Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osoby przyjeżdżające powinny mieć dostęp do formularza rejestracyjnego ze strony http://pg.edu.pl (bezpośrednio https://moja.pg.edu.pl, kafelek Erasmus).


Instrukcja krok po kroku

Aby zarejestrować przyjazd osoby z programu Erasmus należy.

  1. W pierwszej stronie formularza wypełniamy podstawowe informacje jak imię, nazwisko, email, numer telefonu. Studenci z krajów poza Unią Europejską wpisują nr paszportu, nie dowodu osobistego. Studenci z polskim obywatelstwem wprowadzają nr PESEL.

  1. Do następnej strony formularza przechodzimy klikając Dalej, gdzie podajemy rozszerzone informacje na temat daty, kraju i miejsca urodzenia oraz imiona i nazwiska rodziców.

3. Na kolejnej stronie formularza wypełniamy dane dotyczące studiów na Politechnice Gdańskiej – Wydziału, kierunku i poziomu, roku akademickiego  i semestru oraz podajemy datę przyjazdu i wyjazdu. W menu Uczelnia macierzysta po podaniu kraju i wpisaniu nazwy uczelni naciskamy „Szukaj” – jeśli uczelnia zostanie znaleziona wybieramy ją z listy. W przeciwnym wypadku musimy wpisać nazwę uczelni ręcznie. W obydwu przypadkach wpisujemy także wydział oraz rok studiów na uczelni macierzystej.

4.  Na następnej stronie formularza podajemy dokładne informację dotyczące miejsca pobytu – adres zamieszkania podczas pobytu a jeżeli będziemy mieszkać w akademiku  to planowane daty zakwaterowania i wykwaterowania z akademika. Wymagane jest także podanie adresu zamieszkania w kraju ojczystym.

5. Po przejściu na kolejną stronę podajemy informacje o znajomości języków. Wpisujemy język ojczysty i uczelni macierzystej. W sekcji Dodaj język deklarujemy znajomość pozostałych języków (po kliknięciu Dodaj wpisany język wraz z poziomem pojawia się w sekcji Inne języki). Po uzupełnieniu języków będziemy mogli dodać dowolne uwagi w sprawie podania.

6.  W tym kroku możemy wpisać komentarz. 

7. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie przedmiotów (Learning Agreement) zgodnie z obowiązującym programem studiów na Politechnice Gdańskiej. Programy studiów są na stronie PG (wersja w jęz. angielskim) – ECTS.

Opis:

B – semestr na studiach licencjackich
M- semestr na studiach magisterskich

8. Następnie dodajemy załączniki – zdjęcie (najlepiej rozmiar zdjęcia paszportowego), potwierdzony przez uczelnię macierzystą Transcript of Records oraz skan dokumentu tożsamości (Personal ID Card / Passport). Załączniki można przesyłać w jednym z formatów: jpg, jpeg, doc, xls, odt, ods, pdf, rar, zip. Jeśli wczytaliśmy zły plik, możemy go usunąć z listy załączników i wgrać poprawny. Na koniec należy zaznaczyć, który z załączników jest zdjęciem.

9. Na ostatniej stronie formularza powinniśmy sprawdzić jeszcze raz wprowadzone przez nas dane, jeżeli się zgadzają możemy wysłać formularz za pomocą przycisku Wyślij. Jeśli chcemy sprawdzić dane później – zapisujemy formularz bez wysyłania (przycisk Zapisz). Istnieje również możliwość poprawienia danych. W tym celu należy kliknąć Edytuj w sekcji którą chcemy poprawić

10. Po zapisaniu bądź wysłaniu formularza potwierdzenie zostaje wysłane na podany wcześniej adres email. Możemy pobrać plik PDF z formularzem oraz wypełniony Learning Agreement. Uzyskujemy także identyfikator podania i kod dostępu w celu wyszukania podania (Menu → Erasmus → Wyszukaj podanie) i ewentualnej edycji lub podglądu.


Powiązane artykuły