Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Po zdefiniowaniu programu kształcenia oraz wypełnieniu niezbędnych danych możemy przejść do dodawania nowego kursu. 


Instrukcja krok po kroku

Dodawanie nowego kursu należy zacząć od:

 1. Przejścia w zakładkę Programy kształcenia i wybrać Nowy kierunek kształcenia.

2. Pojawi się nowe okno, w którym należy określić podstawowe informacje dotyczące danego kierunku kształcenia.

3. Uzupełniamy tu takie informacje podstawowe jak:

 • Wydział główny – wydział, który tworzy dany kierunek
 • Nazwa kierunku – wybieramy z listy dostępnych nazw
 • Status – jest to status wniosku, który ustawiany jest automatycznie
 • Sposób powstania – wybieramy z listy pomiędzy „Nowy”, a „Zmieniany”. Wartość „Nowy” dotyczy nowopowstających kierunków, natomiast „Zmieniany” kierunków już istniejących. Wybór ten determinuje dane, które będziemy musieli uzupełniać w kolejnych krokach, lecz nie różnią się one znacznie od siebie
 • Inny wydział biorący udział w kierunku – wartość ustawiana w przypadku kierunków międzywydziałowych. Możemy tutaj określić jakie inny wydziały biorą udział w kształceniu na danym kursie

W przypadku występowania list wyboru, przy których znajduje się symbol dodawania (zielone koło z białym plusem w środku), każdą wybraną wartość z listy należy zatwierdzić poprzez kliknięcie tej ikony „dodawania”. Jeżeli jedynie ustawimy wartość na liście wyboru i nie dodamy jej ikoną dodawania, nie będzie ona brana pod uwagę jako wybrana.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy z listy wybrać więcej niż jedną wartość.

 • Planowany start studiów – wybieramy pozycję z dostępnego kalendarza znajdującego się po kliknięciu w przycisk „Wybierz…”.

Pozostałe pozycje, które należy uzupełnić możemy w tym momencie pominąć i uzupełnić je, jak będą już nam znane konkretne dane.

4.  Wprowadzone dane należy zapisać poprzez użycie przycisku Zapisz, w wyniku czego zostanie utworzony nowy kierunek. W tej chwili kierunek ten jest widoczny zarówno w Programach Kształcenia jak i od strony eDziekanatu. Wszystkie dane, które będziemy w nim wprowadzać będą na bieżąco widoczne dla pracowników Dziekanatu.

5. Po uzupełnieniu i zapisaniu informacji podstawowych pojawią się nowe zakładki do uzupełnienia. Są to:

 • Informacje podstawowe (wcześniej uzupełniane)
 • Ogólna charakterystyka
 • Koncepcja kształcenia
 • Efekty kształcenia
 • Badania naukowe
 • Programy kształcenia
 • Programy studiów


CN!!!!Powiązane artykuły • No labels