Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Poniższa instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje. Szczegółowa instrukcja jest w opracowaniu.

Samodzielne założenie kursu na platformie eNauczanie PG jest możliwe tylko w tych grupach kursów wydziałów oraz centrów, których Koordynatorzy ds. e-learningu zaakceptowali takie rozwiązanie tworzenia kursów w ramach danego wydziału i centrum. Więcej informacji - tutaj.

Kurs na platformie eNauczanie można założyć tylko dla własnych przedmiotów.

Aby samodzielnie założyć kurs (posiadając odpowiednie uprawnienia) na platformie eNauczanie PG należy:

  1. Zalogować się do portalu Moja PG i przejść do aplikacji Nauczyciel.
  2. Wybrać zakładkę Przedmioty→ Wszystkie

3. Następnie wybrać interesujący nas przedmiot z listy i przejść do jego szczegółów klikając na jego nazwę. Wyświetlą się informacje dotyczące kursu.

4. Przejść do zakładki eNauczanie i wybrać Utwórz nowy kurs na platformie eNauczanie.

5. Wyświetl się formularz z polami do uzupełnienia szczegółów kursu. 

6. Uzupełniony formularz akceptujemy klikając Dodaj

7. Kurs jest utworzony.


Powiązane artykuły