Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zachęcamy do zapoznania się z możliwymi problemami i sposobami ich rozwiązania w łączenia kursów.


Do prawidłowego zintegrowania przedmiotów w Moja PG z kursami eNauczania muszą być spełnione (jednocześnie) następujące warunki (w poniższych warunkach przyjmujemy, że jesteś Nauczycielem):

  • Nauczyciel jest osobą odpowiedzialną za przedmiot (Moja PG)
  • Nauczyciel posiada rolę Prowadzącego w kursie (eNauczanie) - (rola Menedżera w kursie jest niewystarczająca)

lub

  • Nauczyciel jest asystentem głównym osoby odpowiedzialnej za przedmiot (Moja PG)
  • osoba odpowiedzialna za przedmiot posiada rolę Prowadzącego w kursie (eNauczanie) - (rola Menedżera w kursie jest niewystarczająca)

lub

  • Nauczyciel jest asystentem do przedmiotu (Moja PG)
  • osoba odpowiedzialna za przedmiot posiada rolę Prowadzącego w kursie (eNauczanie) - (rola Menedżera w kursie jest niewystarczająca)

lub

  • Prowadzący zajęcia jest asystentem do eNauczania

PROBLEM: Nauczyciel nie widzi przycisku Edytuj.

WYJAŚNIENIE: Nauczyciel nie widzi edytuj, bo nie jest osobą odpowiedzialną za przedmiot lub jej asystentem, ani nie jest asystentem do przedmiotu, jest "tylko" prowadzącym zajęcia.

ROZWIĄZANIE: osoba odpowiedzialna za przedmiot musi ustawić prowadzącego jako swojego asystenta głównego (Nauczyciel → Narzędzia → Asystenci) lub jako asystenta do przedmiotu (Nauczyciel → Przedmioty → Aktualne (lub Przyszłe) → "wybrany przedmiot" → zakładka Dane przedmiotu → Asystent → ustaw / zmień).


PROBLEM: Nauczyciel widzi przycisk edytuj, ale nie widzi tam właściwych kursów.

WYJAŚNIENIE: Nauczyciel widzi kursy innej osoby, to są kursy osoby odpowiedzialnej za przedmiot, a ów Nauczyciel jest jej asystentem głównym lub asystentem do przedmiotu

ROZWIĄZANIE: wystarczy, że Nauczyciel będący asystentem doda osobę odpowiedzialną za przedmiot do swojego kursu na eNauczanu z wykorzystaniem uprawnienia PROWADZĄCY.

Dopisywanie ręczne osób do kursu wykonuje się następująco:

Powyższe problemy powinno też rozwiązać przypisanie prowadzącego jako asystenta w eNauczaniu, dzięki czemu będzie on mógł powiązywać przedmiot w Moja PG z eNauczaniem. W tym celu przechodzimy do Nauczyciel → Przedmioty → Aktualne (lub Przyszłe)→ "wybrany przedmiot"→ zakładka Dane przedmiotu – na samym dole w części Dodatkowi asystenci eNauczania klikamy Dodaj:

Następnie z listy wyboru wybieramy prowadzącego i klikamy Dodaj:

Dodani asystenci będą widoczni na liście:

Te osoby mogą teraz powiązywać kursy eNauczania z przedmiotami w Moja PG.


Powiązane artykuły