Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

System umożliwia wygenerowanie potrzebnych wydruków dla programu kształcenia, który zdefiniowaliśmy.


Aby wygenerować wydruk programu kształcenia musimy przejść do naszego programu studiów, następnie w zakładce Kursy dla naszego kierunku studiów będziemy mogli wygenerować wydruki (w sekcji Wydruki).

Mamy możliwość wydrukowania następujących dokumentów:

  • Macierz efektów kształcenia,
  • Opis zakładanych efektów kształcenia,
  • Plan studiów,
  • Wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów,
  • Informacja na temat kadry naukowej.

Aby wygenerować poszczególne dokumenty klikamy na ikonki znajdujące się w sekcji „Wydruki”.

Macierz efektów kształcenia:

Opis zakładanych efektów kształcenia:

Plan studiów (plan można wygenerować w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej) :

Wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów:

Informacja na temat kadry naukowej:

Dokumenty te zawierają wcześniej wprowadzone przez nas dane. Są to gotowe dokumenty zgodne ze standardami obowiązującymi na PG.Powiązane artykuły