Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oprócz omawianych wyżej funkcjonalności aplikacja posiada kilka innych zakładek z poziomu których możemy uzyskać dostęp do różnych funkcjonalności.


Struktura aplikacji wygląda następująco:

  1. Programy kształcenia
  • Kierunki kształcenia - w zakładce tej widzimy wszystkie kierunku kształcenia dodane poprzez aplikację Programy kształcenia.
  • Nowy kierunek kształcenia - poprzez tę zakładkę dodajemy nowe kierunki kształcenia.
  • Koordynatorzy - w zakładce tej ustawiamy poszczególnych koordynatorów.

2. Karty ECTS

  • Karty przedmiotów - karty dla danych przedmiotów. Zawierają m.in. takie informacje jak opis, czy efekty kształcenia.
  • Karty kierunków - karty dla danych kierunków. Informacje w nich zawarte wyświetlane są na wyświetlaczu ECTS.
  • Kursy - zbiór wszystkich kursów zdefiniowanych w aplikacji.
  • Efekty kształcenia - z poziomu tej zakładki możemy edytować wszystkie efekty kształcenia w całej aplikacji.
  • Definicje modułów - zbiór zdefiniowanych modułów oraz możliwość dodania nowych.
  • Definicje przedmiotów - zbiór zdefiniowanych przedmiotów w aplikacji.

Powiązane artykuły