Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W związku z często powtarzającymi się zgłoszeniami dotyczącymi problemów z ELS, poniżej prezentujemy kilka sugestii, jak nie powinno się używać legitymacji. Oczywiście są to porady z przymrużeniem oka, choć prawdziwe…

Legitymacja składa się z dwóch interfejsów, z których jeden działa bezprzewodowo (możliwość zapisania np. biletu okresowego) a drugi przewodowo (przedłużanie legitymacji w Dziekanacie). Jeżeli w trakcie przedłużania legitymacji w Dziekanacie wystąpi błąd z komunikatem "karta inteligentna nie odpowiada na resetowanie", to legitymacja jest uszkodzona i należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu (mimo, że nadal technicznie istnieje możliwość korzystania z interfejsu bezprzewodowego).

Nie należy legitymacji zginać, wyginać ani podejmować prób złożenia jej na połowę!

Nie należy legitymacji trzymać w kieszeni spodni, zwłaszcza w tylnej, gdzie może ona ulec zniszczeniu podczas siadania!

Częstym powodem zniszczenia ELS jest trzymanie jej w miękkim portfelu, w tylnej kieszeni spodni!

Nie należy wystawiać ELS na działanie silnego pola elektromagnetycznego:

Należy uważać na zbierające się na ELS (lub naszym ciele) ładunki elektrostatyczne!

Nie należy wystawiać ELS na działanie ekstremalnych temperatur np. wkładając ELS do lodówki…

…czy układając na gorącym kaloryferze (tolerowany zakres temperatur to: -35°C do +50°C)!

Nie należy legitymacji czyścić pod bieżącą woda, prać ani wystawiać jej na działanie wilgoci!

Należy chronić ELS przed uszkodzeniami mechanicznymi!

Legitymacja nie jest narzędziem, nie należy jej więc używać np. jako śrubokręta!


ELS nie ma także wbudowanego otwieracza do kapsli!

Nie dziurkować, nie zszywać!

Należy zwracać uwagę, aby nie nosić legitymacji bezpośrednio z przedmiotami, które mogą ją uszkodzić!

Legitymację należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Powyższe zalecenia na pewno nie wyczerpują wszystkich możliwości (nie zbieramy także propozycji na kolejne, niezgodnie z przeznaczeniem zastosowania) – prosimy o rozsądne używanie legitymacji!

  • No labels