Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W celu udostępnienia folderu (lub pliku) bezpośrednio z usługi Drive PG, kliknij na ikonkę udostępnienia przy właściwym folderze (lub pliku).

W polu zakładki Użytkownicy i Grupy wpisz nazwisko określonej osoby, której zamierzasz udostępnić zasób.

Określ poziom uprawnień do udostępnianego zasobu – dla wskazanej osoby (należy kliknąć w ikonę koła zębatego przy danej osobie, wyświetlą się wtedy poziomy uprawnień).

Folder (lub plik) został udostępniony wskazanemu odbiorcy. Zasób pojawi się na koncie wspomnianej osoby w usłudze Drive PG po zalogowaniu. Jednocześnie ikona symbolizująca oznaczająca folder (lub plik) otrzymała znacznik udostępnienia.

Udostępnienie zasobu poprzez link publiczny

Aby udostępnić folder (plik) poprzez link publiczny kliknij na ikonkę udostępnienia przy odpowiednim folderze (pliku) i kliknij na zakładce Linki publiczne.

Następnie kliknij przycisk Utwórz link publiczny. W nowym oknie wpisz nazwę, nadaj uprawnienia oraz hasło do pliku oraz datę wygaśnięcia dostępu.

Wygenerowany link publiczny dostępny jest do skopiowania w zakładce Linki publiczne po prawej stronie wyświetlonego udostępnienia. W tym samym miejscu są dostępne również opcje edycji oraz usunięcia linku.

Wygenerowany link można wkleić do wiadomości email i rozesłać do odbiorców.

 Każda osoba będąca w posiadaniu linku będzie dysponować dostępem do pliku/katalogu.


Powiązane artykuły