Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Zakładka Propozycje dyplomów zawiera tematy pracy dyplomowych umieszczone przez Nauczycieli (i zaakceptowane przez Dziekanaty). Należy użyć poniższych filtrów i kliknąć Szukaj aby wyświetlić listę wyników:

Klikając na Szczegóły możemy sie dokładnie zapoznać z proponowanym tematem pracy dyplomowej. Po wybraniu tematu należy skontaktować się z Promotorem (nie ma możliwości zapisania się na temat z poziomu Moja PG).

Powiązane artykuły

Dyplomy  • No labels