Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Serwer LDAP umożliwia skorzystanie z funkcji podpowiadania adresów w trakcie tworzenie wiadomości. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba znać adresu naszego odbiorcy, możemy go w prosty sposób wyszukać po nazwisku. Jest to ustawienie opcjonalne.


UWAGA!

Serwer LDAP jest dostępny tylko z sieci politechnicznej. Jeżeli skonfigurujemy go na komputerze poza siecią PG (lub odłączymy laptopa od sieci politechnicznej), wówczas podpowiadanie adresów nie będzie działało. W takich sytuacjach, aby zapewnić sobie funkcjonalność podpowiadania adresów zalecamy skorzystanie z nowego klienta pocztowego on-line Webmail.

Konfiguracja serwera LDAP jest opcjonalna. Aby skonfigurować serwer wybieramy z menu Opcje i Opcje…

Wybieramy ikonę Tworzenie, przechodzimy do sekcji Adresowanie, zaznaczamy pole na serwerze usług katalogowych po czym klikamy przycisk Edytuj katalogi ...

Otworzy się okno, w którym wciskamy przycisk Dodaj

Otworzy się okno, które wypełniamy wg poniższych danych. Pomimo przeprowadzania procesu migracji do domeny pg.edu.pl, wyjątkowo w tym miejscu nadal wpisujemy nazwę hosta w domenie pg.gda.pl. Poniżej ilustracji zamieszczono parametry techniczne w celu ich skopiowania i wklejenia do programu Thunderbird.

  • nazwa: LDAP PG
  • nazwa hosta: ldap.pg.gda.pl (wyjątkowo w tym miejscu nadal wpisujemy starą domenę, tj. pg.gda.pl)
  • bazowy DN: ou=people,dc=pg,dc=gda,dc=pl
  • numer portu: 389

Po wprowadzeniu powyższych danych klikamy na OK. Następnie w oknie, które pozostało, przy pozycji na serwerze usług katalogowych rozwijamy listę i wybieramy przed chwilą utworzony katalog LDAP PG:

Kończymy wciskając OK. Od tej pory tworząc nową wiadomość możemy w polu adresu wyszukiwać adresatów po nazwisku.


Powiązane artykuły