Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby utworzyć nowe studia podyplomowe pracownik Działu Kształcenia musi posiadać odpowiednie uprawnienia w systemie Moja PG.


Uprawniony pracownik Działu Kształcenia w ramach portalu Moja PG posiada ikonę Studiów Podyplomowych, a w niej dysponuje zbiorczym widokiem istniejących studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach PG.

W górnej części tego widoku można dodać nową definicję studiów oraz skorzystać z szybkiego filtrowania wykazu studiów.

Domyślnie stosowane jest filtrowanie po aktualnych edycjach studiów (tj. wykaz studiów jest prezentowany bez edycji archiwalnych i bez nowo dodanych studiów oraz bez studiów dla których nie utworzono jeszcze edycji).

Dodanie nowych studiów podyplomowych

Kliknij na przycisk Nowe studia na samej górze wykazu studiów podyplomowych. Wyświetlone zostanie okienko Dodaj studia, w którym podaj nazwę studiów, afiliację do jednego z wydziałów PG oraz inicjalnie wskaż przynajmniej jednego pracownika sekretariatu studiów. Wszystkie trzy pola są wymagane. Dla potwierdzenia kliknij w przycisk Zapisz. Istnieje również możliwość zaznaczenia czy są to studia MBA.

Nowo dodane studia nie posiadają jeszcze żadnych edycji studiów, dlatego nie będą wyświetlane w wykazie studiów. Zmień więc domyślne filtrowanie listy w polu Edycje z wartości Aktualne na: Wszystkie.

Umożliwi to wyświetlenie nowo dodanych studiów. Na tym etapie definicję studiów można jeszcze usunąć.

Klikając ikonę ołówka (edycji) możemy przejść do edycji podstawowych informacji dot. studiów.  

Dodawanie i zmiana pracowników stanowiących sekretariat studiów

Po wejściu w tryb edycji danych studiów, w pole Sekretariat studiów i po ukazaniu się kursora, wpisz nazwisko (lub fragment nazwiska) właściwej osoby. Zgodnie z wpisaną frazą, sugestie osób zostaną wyświetlone w formie listy. Wystarczy kliknąć na konkretną osobę aby przypisać ją do obsługi sekretariatu. Analogicznie można dodać więcej pracowników.

Usunięcie przypisania pracownika do sekretariatu można wykonać poprzez kliknięcie na ikonę krzyżyka w polu z określeniem dodanego już pracownika.

Uwaga!

Wskazanie pracownika do obsługi sekretariatu ma znaczenie deklaratywne i nie jest równoznaczne z udzieleniem mu uprawnień, które są przydzielane na wniosek przełożonego tego pracownika.

Nowy kierunek Studiów podyplomowych został utworzony. Wskazany pracownik z odpowiednio nadanymi uprawnieniami po zalogowaniu się do Moja PG  i przejściu do zakładki Studia podyplomowe, a następnie wybraniu w polu wyszukiwarki wszystkich edycji, będzie widział nowo utworzone studia i będzie mógł zacząć pracę nad uzupełnianiem szczegółów danych studiów.


Powiązane artykuły