Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zatwierdzeniu przez Dział Kształcenia i przypisaniu kandydatów do danej edycji studiów, Sekretariat studiów rozpoczyna realizację edycji studiów podyplomowych.


Przed rozpoczęciem danej edycji studiów podyplomowych Sekretariat prowadzi nabór kandydatów i przypisuje ich do danej edycji. Nabór kandydatów opisany jest na tej stronie.

Po przeprowadzeniu rekrutacji Sekretariat studiów rozpoczyna realizację danej edycji klikając Rozpocznij edycję studiów podyplomowych.

W momencie rozpoczęcia edycji studiów Sekretariat straci możliwość usunięcia słuchacza ze studiów zaś kandydaci, którzy nie dopełnili formalności (nie popisali umowy, nie donieśli wymaganych dokumentów, nie dokonali opłaty za studia) zostaną przeniesieni na listę oczekujących.

Wyświetli się komunikat z informacją o liczbie i statusie kandydatów przypisanych do danej edycji.

Klikając Rozpocznij rozpocznie się realizacja danej Edycji studiów. Status edycji zmieni się na Realizowany, zaś lista kandydatów zmieni się w listę słuchaczy.

Po rozpoczęciu Edycji nie będzie można edytować danych ogólnych, w zakładce szczegóły konfiguracji możliwa będzie zmiana limitu uczestników. 

W zakładce przedmioty możliwa będzie zmiana prowadzącego dany przedmiot oraz przypisania go do odpowiedniego semestru.


Powiązane artykuły