Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wymagania odnośnie ustawiania zaplanowanych powiadomień.

Aby zaplanowane powiadomienie zostało rozesłane, tworzony biuletyn musi spełniać następujące cechy:

  • być zablokowany
  • być przekazany do składu

Natomiast, zaplanowane powiadomienie musi spełniać następujące cechy:

  • być aktywne
  • nie być wykonane.

Jeżeli wszystkie ww. aspekty zostały spełnione, informacja o zaplanowanym powiadomieniu zostanie wyświetlona nad listą biuletynów (Menu Edycja → Biuletyn).

Po przetworzeniu zaplanowanego powiadomienia biuletyn jest automatycznie konfigurowany na opublikowany.

Przetworzenie zaplanowanego powiadomienia jest realizowane 4 razy na godzinę, zgodnie z następującym schematem:
:00, :15, :30, :45

Precyzując, czas przetworzenia powiadomienia zależy od czasu ustawionego na serwerze i obciążenia serwera. Oznacza to, że powiadomienie zaplanowane na :00 może zostać wysłane w następnym oknie czasowym przetwarzania powiadomień (:15).
Należy również pamiętać, że serwer pocztowy zajmuje się rozsyłaniem wiadomości do użytkowników końcowych (a tam również mogą się zdarzyć osobne sytuacje, np. 100% zajętość skrzynki pocztowej odbiorcy).

  • No labels