Pracownicy Sekretariatu studiów mogą wysłać słuchaczom umowy do popisu, gdy edycja danych studiów ma status Realizowana.


Umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych generowane są automatycznie w momencie, kiedy dana edycja studiów zmienia status na Realizowana.

Wzór umowy opracowuje Dział Kształcenia i przekazuje go do wprowadzenia do systemu do CUI. Dane słuchaczy, podział płatności na raty zaciągane są z danych wprowadzonych podczas konfiguracji szczegółowej danej edycji.

Przed wysłaniem umowy do słuchaczy należy zweryfikować dane osobowe słuchaczy, a także dane szczegółowych danej edycji studiów.

Masowe wysyłanie umów

Aby wysłać umowy należy zalogować się do Moja PG, przejść do aplikacji Studia Podyplomowe, wejść w dane studia i konkretną edycję a następnie przejść do Listy Słuchaczy.

Wyświetli się lista słuchaczy, w kolumnie Akcje pojawi się ikona młotka - wyślij umowę.

W tym momencie jeśli wszystkie dane dot. słuchaczy i danych szczegółowych edycji się zgadzają i nie ma potrzeby ich zmiany, klikając checkbox w lewym rogu możemy zaznaczyć wszystkich słuchaczy i wysłać umowy operacją masową. 

Po wysłaniu umowy, status umowy zmieni się na wysłany, a w kolumnie akcje pojawi się ikona Wycofaj umowę .,

Po wysłaniu umów Słuchacze mogą zalogować się na swoje konta w Moja PG i w aplikacji Słuchacz w zakładce dokumenty będzie widoczna umowa oraz inne niezbędne dokumenty, z którymi musi się zapoznać i je podpisać. Instrukcja dla Słuchaczy jak podpisywać umowy znajduje się na stronie Słuchacz studiów podyplomowych

Wycofanie wysłanej umowy

Umowę można wycofać tylko w przypadku jeśli nie została ona jeszcze podpisana przez Słuchacza - status umowy jest nadal Wysłano.

W przypadku stwierdzenie błędów w dokumentach należy wycofać niepodpisaną umowę, aby to zrobić należy zaznaczyć jednego lub więcej słuchaczy i kliknąć ikonę Wycofaj umowę.

System zapyta czy na pewno chcemy wycofać umowę, klikamy Tak.

Status umowy zmieni się na Nie wysłano, a w kolumnie akcje pojawi się znowu ikona wyślij umowę.

Indywidualne wysyłanie umów

W przypadku, kiedy słuchacz uzyska zgodę na np. indywidualny rozkład płatności na raty należy, przed wysłaniem umowy, wejść w dane tego słuchacz w zakładkę płatności. Należy ustawić indywidualny harmonogram wpłat i go zapisać.

A następnie wrócić do listy słuchaczy i wysłać umowę danemu słuchaczowi.


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.