Pomoc do modułu Karty czasu pracy, tak samo jak sam moduł, jest podzielona - w tej części instrukcji znajduje się opis (dla koordynatora) tworzenia i przypisywania kart czasu pracy do pracowników. Jeżeli szukasz pomocy dla Pracownika, kliknij tutaj.

Przypisywanie Kart czasu pracy odbywa się w Moja PG → Projekty → Karty pracy → Dodaj kartę czasu pracy. Po kliknięciu tego kafelka otworzy się interfejs do wprowadzenia szczegółów:

Kolejno wypełniamy pola, zaczynając od wybrania osoby - klikamy Dodaj, po czym otworzy się okno w którym możemy wyszukać osobę - przy właściwej osobie klikamy Wybierz:

Wypełniamy pozostałe pola:

UWAGI:

Pracownicy po wypełnieniu kart odsyłają je do weryfikacji, możemy zobaczyć je wszystkie przechodząc do Moja PG → Projekty → Karty pracy → Lista kart czasu pracy:

Wchodząc w edycję karty (ikona ołówka w kolumnie Operacje) możemy zmienić status karty odsyłając ją do poprawy lub zatwierdzając):

Na koniec klikamy Zapisz.