Z poziomu ‘Kartoteki umów zakupu’ należy wybrać umowę, z której chcemy złożyć zamówienie.

Ścieżka dostępu:  Zakup Ewidencja umów zakupu Kartoteka umów zakupu


Po wybraniu widoku ‘Generowanie zamówień’ otrzymamy najpotrzebniejsze dane dotyczące aktualnych umów                                            


Kolorem łososiowym oznaczone zostały umowy niedostępne (zakończone, z przekroczonym terminem realizacji, chwilowo odtwierdzone).

Przechodzimy do szczegółów interesującej nas umowy poprzez podlinkowany symbol, oznaczony niebieskim kolorem.


Umowy zakupu mogę być dwojakiego rodzaju: ‘Ramowa’, ‘Na dostawę’. Umowy ‘ Na dostawę’ posiadają określoną ilość poszczególnych pozycji, a dodatkową mogą podlegać kontroli ilościowej, nie pozwalającej na przekroczenie ilości z umowy, w ramach indeksu.
Umowy ramowe kontrolowane są co do wartości całej umowy, pozwalając na dowolną konfigurację zamówienia usług/towarów.

np.      


Wybierając na umowie widok ‘ilości dostępne’ otrzymamy informację o dostępności poszczególnych indeksów, pozwalającą na zaplanowanie zamówienia.


W przypadku kontrolowanych umów ‘Na dostawę’ należy się upewnić czy interesujące nas pozycje są jeszcze dostępne i pamiętać, że w przypadku umów ‘Ramowych’ ilości nie są - przez system - sprawdzane.Zamówienie generujemy  akcją   (generuj dokumenty).


Określamy wzorzec zamówienia w formacie ZZ_XXX, gdzie XXX to numer jednostki

(przy pomocy zielonej strzałki otwieramy listę wybieralną).


Klikamy:


Ikoną    zerujemy ilości do wygenerowania, aby nie stworzyć zamówienia z WSZYSTKIMI POZYCJAMI UMOWYW kolumnie ‘Ilość’ wprowadzamy wartości zamówienia.

Klikamy:

Wygenerowane zostaje zamówienie dla pozycji niezerowych.Uzupełnianie danych zamówienia


Uzupełniamy opis obiektowy pozycji.
W celu skopiowania opisu obiektowego na wszystkie pozycje przechodzimy do akcji’ Przeglądaj opis obiektowy’ (1) i klikamy ikonę kopiowania (2) po wcześniejszym oznaczeniu pozycji już uzupełnionej.W zakładce ‘Odbiór’ uzupełniamy dane osoby upoważnionej do odbioru
 towaru/usługi. Są to pola wymagane.

W kolumnie ‘Opis’ możemy wprowadzić dodatkowe informacje dot. pozycji, jeżeli jest to potrzebne w danym zamówieniu.


Po wprowadzeniu wszystkich danych zamówienie zapisujemy ( ) . Zamówienie jest gotowe do zatwierdzenia.