Aplikacja SSL-VPN dostępna jest jedynie dla pracowników PG (nie jest dostępna dla studentów). Do skorzystania z aplikacji niezbędne jest posiadania aktywnego konta w Moja PG.


Rekomendujemy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Chrome, Opera, ewentualnie Safari, Edge lub w ostateczności Internet Explorer 11. Odradzamy korzystanie z IE w wersjach starszych niż 11, ponieważ wersje te nie wspierają współczesnych standardów technicznych.

Instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z SSL-VPN wykonaj następujące kroki:

  1. Wejdź na stronę vpn.pg.edu.pl
  2. Zaloguj się używając swojego loginu i hasła (dane takie same jak do portalu Moja PG)

3. Wybierz jeden z dostępnych na liście serwisów

4. Zaloguj się do wybranego serwisu

Domyślne pozycje w centralnej części okna (Moja PG, Repozytorium Dokumentów) są łączami do najbardziej popularnych usług, do których dostęp uzyskiwany jest za pośrednictwem połączenia VPN.
Kliknij na nazwę danej usługi, aby przeglądać ją w trybie połączenia przez VPN.

Podczas korzystania z dowolnej usługi IT poprzez SSL-VPN, w górnej części okna wyświetlany będzie element o następującym wyglądzie.

Element ten składa się z trzech części:

  1. Opcja przełączania miejsca lokalizacji elementu: do prawej lub do lewej krawędzi ekranu – na wypadek gdyby element przesłaniał istotny fragment użytkowanego systemu IT.
  2. Powrót do panelu usługi SSL-VPN.
  3. Zakończenie połączenia VPN.

W każdej chwili można przełączyć się na inną aplikację niż obecnie używana - wystarczy w prawym górnym rogu strony kliknąć na "flagę politechniczną", otworzy się wówczas ponownie lista dostępnych aplikacji.

Aby zakończyć pracę wykonaj następujące kroki:

  1. Wyloguj się z aplikacji w której pracujesz (np. z Moja PG)
  2. W lewym górnym rogu strony odszukaj ikonę wyjścia (Sign Out) i kliknij ją
  3. Jeżeli nie znajdujesz opisanej ikony, to w prawym górnym rogu kliknij ikonę Wyjście.


Jeżeli przy poprzednim użyciu SSL-VPNa nie nastąpiło poprawne wylogowanie, to przy kolejnym logowaniu zobaczysz komunikat z informacją o trwającej sesji. Możesz bezpiecznie kliknąć przycisk kontynuacji i podłączyć się do już istniejącej sesji. Pamiętaj, aby po skończonej pracy poprawnie się wylogować.Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.