Opis usługi

Usługa udostępnia możliwość przesyłania wiadomości e-mail pracownikom oraz studentom PG w ramach przydzielonych im kont: pracownikom w domenie pg.edu.pl, a studentom w domenie student.pg.edu.pl. 

Uzyskiwanie dostępu

Aby korzystać z poczty PG, należy wcześniej aktywować konto w uczelnianym portalu Moja PG. Po aktywacji konta w Moja PG, dostęp do poczty e-mail można równolegle uzyskiwać na trzy sposoby:

Ponadto istnieje również starszy internetowy klient poczty Roundcube: roundcube.pg.edu.pl.

Konfiguracja ogólna


Ustawienia serwerów

Ustawienia serwerów pocztowych PG przedstawiono w poniższej tabeli. Zwróć uwagę, że adresy serwerów poczty studenckiej są inne niż dla poczty pracowniczej.

Dane serwera poczty pracowniczej


Adres serwera:Port:SSL:Uwierzytelnianie:
Serwer poczty przychodzącej:imap.pg.edu.pl993SSL/TLSNormalne hasło
Serwer poczty wychodzącej*:smtp.pg.edu.pl465TLSNormalne hasło
587STARTTLSNormalne hasło

*należy wybrać jedno z ustawień portu 

Dane serwera poczty studenckiej


Adres serwera:Port:SSL:Uwierzytelnianie:
Serwer poczty przychodzącej:imap.student.pg.edu.pl993SSL/TLSNormalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:smtp.student.pg.edu.pl587STARTTLSNormalne hasło

Podstawowe parametry usługi

Podstawowe parametry usługi są następujące:

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.