W celu prawidłowego działania aplikacji należy wprowadzić podstawowe dane konfiguracyjne: liczbę dni urlopu należnego dla każdego pracownika oraz upoważnienia do używania zakresu funkcjonalności.


Urlopy należne

Konfiguracja urlopów należnych pracowników dotyczy wyłącznie urlopów wypoczynkowych i jest dostępna w opcji Urlopy należne. Po jej wybraniu pojawia się ekran zawierający listę pracowników jednostki organizacyjnej, do której operator posiada upoważnienie. Kliknięcie w akcję Wybierz umożliwia wpisanie rocznego wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego. W celu zapisania wartości należnego urlopu należy wybrać przycisk  oraz wprowadzić następujące dane:

Nie należy korygować tej wartości w związku z zatrudnieniem pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w niecałym roku (np. w trakcie roku a nie w pierwszym dniu roku). Aplikacja automatycznie wyliczy w takich przypadkach liczbę dni urlopu należnego i uwzględni te wartości przy planowaniu urlopów lub wystawianiu wniosków urlopowych.

W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku nienauczycielskim, której przysługuje dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, należy dodać kolejny zapis przy pomocy przycisku . Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Dodatkowy.

W przypadku, kiedy zatrudniany pracownik posiada niewykorzystany urlop zaległy z poprzedniego roku, należy wprowadzić nowy zapis przy pomocy przycisku [add]. Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Zaległy. Ponadto w przypadku nie nauczycieli w polu Jednostka ilości czasu należy wybrać Godziny, a w przypadku nauczyli Dni. Pole Do dnia powinno zawierać datę końca roku, w którym rozliczany będzie urlop zaległy, a więc następujący po roku, z którego zaległość pochodzi.


Upoważnienia

Upoważnienia dla poszczególnych osób zarządzających urlopami w jednostkach organizacyjnych PG można wpisać wybierając opcję Upoważnienia  . Dostęp do tej opcji posiada jedynie tzw. administrator lokalny aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe – w danej jednostce organizacyjnej Uczelni. Administrator lokalny posiada upoważnienie Upoważnienia, nadane mu przez administratora głównego, którego rolę pełni Helpdesk.

Lista upoważnień nadawanych, poza administratorem lokalnym, pozostałym osobom zarządzającym urlopami pracowniczymi w jednostce organizacyjnej:

Każde z powyższych upoważnień obowiązuje jedynie w ramach wybranego rodzaju urlopu (patrz Rodzaje urlopów) oraz w ramach określonej jednostki organizacyjnej.


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.