Opisz, kiedy ktoś może potrzebować tej informacji. Na przykład: „łącząc się z Wi-Fi po raz pierwszy".


  1. Upewnij się, że dysponujesz jedną z nowoczesnych i popularnych przeglądarek internetowych, tj. Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Safari, względnie Edge – w najnowszej możliwej wersji. Pamiętaj, że przeglądarka Internet Explorer 11 i jej starsze wersje nie wspierają większości obecnych standardów technicznych oraz technologii internetowych – nie korzystaj z takich rozwiązań. Nie rekomendujemy również korzystania z innych, mniej popularnych przeglądarek (mogą nie być wspierane).
  2. Niezbędna jest możliwość zalogowania się do portalu Moja PG i widoczność modułu Projekty w widoku głównym po zalogowaniu. Jeśli pracujesz spoza sieci PG, użyj do tego celu VPN-a, np. przeglądarkowego SSL-VPN (vpn.pg.edu.pl). Zobacz więcej informacji.
  3. Potrzebne będzie oprogramowanie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym (np. komercyjny pakiet MS Office – a dokładnie program Excel, darmowy LibreOffice Calc, darmowy webowy Google Docs lub inne oprogramowanie alternatywne). Potencjalnie największy komfort pracy oferuje komercyjny składnik pakietu MS Office, Excel – wymaga jednak nabycia licencji. Na własnym wydziale (domyślnie w sekcjach zamujących się obsługą IT) można uzyskać informacje, czy wydział oferuje wydziałową licencję na pakiet MS Office.

Czynności niezbędne do uzyskania informacji z własnych projektów

Wykonaj kolejno następujące czynności:

  1. Zaloguj się do portalu Moja PG. Z widoku głównego wybierz moduł Projekty.


  2. Przejdź do zakładki: Projekty → Moje realizowane projekty.

  3. Pod wyszukiwarką wyświetlona zostanie lista projektów realizowanych przez Twoją osobę.
  4. Zgodnie z potrzebami, możesz użyć dostępnych pól wyszukiwarki w celu ograniczenia (zawężenia) wyników znalezionych w bazie danych portalu Moja PG. W tym celu zdefiniuj kryteria działania wyszukiwarki, a następnie wciśnij klawisz Enter lub kliknij na widoczny przycisk Szukaj.

5. W bieżącym widoku dostępne będą te projekty, które zostały zaakceptowane (jako zgłoszenia projektów) przez Dział Projektów. Rekordy dotyczące zgłoszeń projektów dostępne są w zakładce Zgłoszenia. W razie wątpliwości co do statusu zgłoszenia projektu lub projektu, skontaktuj się z Działem Projektów.

6. Uzyskaną listę rekordów można utrwalić w postaci uniwersalnego pliku CSV (format Excel: XLSX nie jest dostępny w tym widoku Moja PG), który w prosty sposób można docelowo zapisać w formacie arkusza kalkulacyjnego XLSX. Zapis w formacie CSV (ang. Comma Separated Values) stanowi plik tekstowy o specjalnym charakterze: przechowuje on informacje rozdzielone przecinkami, średnikami lub innymi znakami separującymi. Wartości tekstowe oraz liczbowe zapisane w CSV można łatwo przenosić pomiędzy różnymi programami/systemami i stąd wynika uniwersalny charakter tego formatu. Chcąc uzyskać możliwość komfortowego odczytu i obróbki informacji, uniwersalny plik CSV należy wczytać do oprogramowania stanowiącego arkusz kalkulacyjny.

7. W celu wyeksportowania danych do pliku CSV, kliknij na ikonkę dokumentu CSV opisaną jako Eksport do pliku dostępnej tuż pod listą wyników.


8. Po chwili przeglądarka wyświetli okienko dialogowe z zapytaniem o rodzaj czynności do wykonania z uzyskanym plikiem (Otwórz lub Zapisz plik).
Sugerujemy wybranie opcji Zapisz plik. W zależności od posiadanych ustawień przeglądarki internetowej, plik zostanie pobrany do domyślnej lokalizacji (zwykle jest to folder Pobrane) lub do wskazanego przez Ciebie miejsca. Zawartość folderu Pobrane można łatwo wyświetlić, przechodząc do katalogu Dokumenty i wybierając pozycję Pobrane z menu po lewej stronie (przy standardowych ustawieniach systemu Windows).

9. Uzyskiwany plik z Moja PG posiada nazwę eksport.csv (podczas zapisywania lub później można ją zmienić).

10. Zgodnie z posiadanym oprogramowaniem biurowym, uruchom program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli dysponujesz pakietem MS Office 2010, 2016, 2020 lub pakietem LibreOffice, możesz spróbować bezpośredniego otwarcia pliku CSV w oprogramowaniu biurowym (po ewentualnym wyświetleniu okna związanego z importem danych, wyświetlone zostaną wiersze i kolumny z danymi). W przeciwnym razie nie otwieraj bezpośrednio pliku CSV, lecz uruchom samodzielnie program Excel albo jego odpowiednik. W niniejszej instrukcji podany zostanie przykład na podstawie programu Excel. Po otwarciu Excel-a, przejdź do zakładki Dane → Z tekstu.

11. Wyświetlony zostanie kreator importu. W kroku 1 z 3 wskaż typ pliku rozdzielany i kodowanie znaków (pochodzenie pliku): Windows (ANSI) – wartość jest praktycznie na samej górze listy wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.

12. W kroku 2 z 3 wskaż typ ogranicznika (separatora) danych: średnik. W podglądzie danych powinny się odpowiednio wyświetlić kolumny z nagłówkami oraz wartościami (rekordami).

13. W kroku 3 z 3 domyślnie nie ma konieczności dokonywania żadnych zmian w opcjach. Kliknij Zakończ i potwierdź zamiar umieszczenia danych w arkuszu kalkulacyjnym. Dokonaj teraz zapisu arkusza w formacie XLSX lub innym, zgodnie z Twoimi potrzebami.

14. W pliku arkusza kalkulacyjnego dostępnych będzie 10 kolumn:

15. Korzystając z możliwości posiadanego oprogramowania arkusza kalkulacyjnego, możesz dokonać dalszej obróbki danych, na przykład: zwiększyć szerokość kolumn (dla większej czytelności), usunąć zbędne kolumny lub wiersze, włączyć filtrowanie danych w poszczególnych kolumnach, dodać własne informacje w nowych kolumnach itp.


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.