Jak wspomniano już wcześniej, użytkownik wypełniający formularz może zapisać wniosek jako wersję roboczą, zanim ostatecznie zostanie on wysłany do akceptacji. W zakładce Moje wnioski pojawi się status Wersja robocza i przycisk „Edytuj”.

Po kliknięciu przycisku Edytuj następuje przekierowanie do ekranu, gdzie możliwa jest zmiana zawartości wcześniej uzupełnionych pól.

Jeżeli wersja robocza zapisana była przed wypełnieniem 3 kroku formularza, czyli zaliczki, na końcu formularza pojawi się dodatkowy przycisk Przelicz zaliczkę, aby wysłać. Po jego wciśnięciu, na dole formularza pojawią się pola do kalkulacji kosztów, czyli pola z 3 kroku Zaliczka.

Po wprowadzeniu zmian użytkownik może przejść do podsumowania. Z tego poziomu może ponownie zapisać wersję roboczą, powrócić do edycji formularza, klikając przycisk „Wstecz”, anulować, lub wysłać wniosek, jeśli jest on już poprawnie wypełniony.