Ta część instrukcji została stworzona dla pracowników Kwestury. Osoba, której nadane zostaną specjalne uprawnienia, będzie miała możliwość zweryfikowania złożonych przez osoby wyjeżdżające wniosków. Przede wszystkim jednak będzie miała możliwość zaakceptowania w systemie kwoty zaliczki o jaką wnioskuje użytkownik.


Po zalogowaniu do Moja PG należy w aplikacji Wyjazdy wybrać zakładkę Kwestura. W tabeli znajdują się wszystkie zaakceptowane wnioski o wyjazd. Można je filtrować po statusie, bądź po dacie ich złożenia.

Aby zaakceptować zaliczkę należy wybrać wniosek, który w kolumnie Zaliczka ma opis: Oznacz zaliczkę jako gotową do wypłaty. Pojawi się okno, w którym system zapyta: „Czy na pewno chcesz oznaczyć wybraną zaliczkę jako gotową do wypłaty?”.  Jeśli pracownik Kwestury wybierze opcję TAK, na koncie osoby wyjeżdżającej zmieni się status wniosku na „Zaliczka zatwierdzona do wypłaty”. Będzie to zarazem dla użytkownika  informacja, że może odebrać zaliczkę z kasy Kwestury, bądź zostanie ona przelana na wskazane konto bankowe.

Po kliknięciu TAK, status danego wniosku na koncie pracownika Kwestury również zmieni się na: Zaliczka zatwierdzona do wypłaty, natomiast w kolumnie Zaliczka pojawi się informacja: Wprowadź kwotę wypłaconej zaliczki. Po kliknięciu na ten przycisk, system przeniesie nas do widoku, gdzie należy podać kwotę faktycznie wypłaconej zaliczki.  Na chwilę obecną kwota wypłaconej zaliczki może być podana tylko w walucie w której była wnioskowana zaliczka.