Opisz, kiedy ktoś może potrzebować tej informacji. Na przykład: „łącząc się z Wi-Fi po raz pierwszy".


Warunkami koniecznymi aby móc przypisać ankietę przedmiotów są:

  • zdefiniowanie ankiety,
  • zablokowanie stworzonej/zapisanej ankiety,
  • uruchomienie akcji ankietyzacyjnej.

Po spełnieniu wymienionych warunków należy wejść w Dziekanat Przedmioty Lista przedmiotów. Następnie używając dostępnych filtórw należy zawęzić wyniki wyszukiwania (nazwa przedmiotu/wydział/kierunek/rodzaj studiów itp) i nacisnąć przycisk Szukaj.

Lista wyników przedstawiona jest w postaci tabeli widocznej na zrzucie ekranu. Przy pomocy checkboxa nalezy zaznaczyć przedmiot/przedmioty na liście i kliknąć przycisk Dołącz ankietę.

W wyniku tej operacji pojawi się okno Dołącz ankietę do przedmiotu / grupy zajęciowej. Wykorzystując teraz listy rozwijane dokonujemy wyboru typu ankiety, wydziału, definicji ankiety oraz akcji ankietyzacyjnej. Po wypełnieniu pól przyciskamy przycisk Dołącz ankietę (zrzut ekranu poniżej).

W warunkach testowych przycisk ten jest nieaktywny ponieważ nie zostanie dodana żadna nowa ani nie zostanie usunięta błędna ankieta.
Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.