Statystyki ankietyzacji dostępne są po kliknięciu na przycisk Statystyki w oknie głównym szczegółów danej ankiety. Do dyspozycji są dwa rodzaje statystyk:

Widok przykładowych danych ogólnych zamieszczono na ekranie poniżej. Oczywiście w obu przypadkach istnieje możliwość ich eksportu do pliku CSV (linki widoczne na dole przykładowych zrzutów z ekranu).

Widok statystyk uwzględniających podział na studentów ukazuje kolejny zrzut z ekranu:

W tym przypadku do dyspozycji jest również miejsce na wpisanie numeru albumu konkretnego studenta, którego statystyki chcemy zobaczyć (drugie pole zaznaczone na czerwono). Wśród danych statystycznych znajdują się między innymi: