Oprogramowanie eKontakt dysponuje wbudowanym mechanizmem odzwierciedlającym wzajemną hierarchię jednostek Uczelni.


W systemie jednostki te nazywane są organizacjami. Zarządzanie witrynami internetowymi oraz dokonywanie modyfikacji wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnień tych udziela się więc do określonych organizacji i zgodnie z charakterem pracy użytkownika. W rozumieniu systemu, strona wydziału i katedry to dwie oddzielne organizacje, do których przypisać można innych użytkowników o zadanych uprawnieniach. Tak więc dla każdego wydziału, katedry, jednostki administracyjnej, koła naukowego, konferencji itp., utrzymuje się w systemie oddzielną organizację.

Przypisywanie uprawnień użytkownikowi polega na skojarzeniu osoby z daną/danymi jednostką Uczelni, a następnie na zdefiniowaniu właściwych ról.

W systemie eKontakt dostępne są następujące poziomy ról użytkowników (pominięto role o charakterze technicznym, specjalnym itp., których użytkownicy nie uzyskują):

  1. Poziom ról zwykłych (dodane na tym poziomie role mają zastosowanie zbiorcze we wszystkich organizacjach, z którymi skojarzony jest użytkownik)
  2. Poziom ról organizacji (dodane na tym poziomie role mają zastosowanie w danej organizacji) 
  3. Poziom ról witryn (role o najmniejszych uprawnieniach, ważne są tylko dla konkretnych zasobów tekstowych na danej podstronie witryny organizacji)

W zagadnieniu uprawnień nie można również pominąć istotnego mechanizmu, jakim jest tzw. propagacja (dziedziczenie) uprawnień. Wspomniano już, że system eKontakt z założenia odzwierciedla strukturę jednostek organizacyjnych Uczelni oraz ich wzajemne relacje nadrzędności/podległości. Na przykład witryny projektów i sympozjów podlegają zwykle katedrom, katedry podlegają zaś wydziałom, wydziały natomiast podlegają Uczelni. Mechanizm dziedziczenia uprawnień powoduje, że wszyscy użytkownicy o rolach CUI Administrator Portalu przypisani do danej organizacji, automatycznie uzyskają uprawnienia administracyjne do wszelkich witryn podległych tej organizacji.

I tak na przykład osoba, która dysponuje rolą CUI Administrator Portalu do wydziału, zachowuje uprawnienia wobec tego wydziału oraz podległych jemu katedr, zakładów, witryn sympozjów, czasopism, kół naukowych itp. Osoba dysponująca tą samą rolą, jednak na poziomie danej katedry, zachowa uprawnienia wobec katedry oraz wszystkich podległych jej organizacji.

Kierunek propagacji uprawnień funkcjonuje tylko i wyłącznie w kierunku bardziej podległych organizacji. Tak więc administrator witryny koła naukowego (umocowanego w hierarchii zwykle w ramach katedry albo wydziału) uzyska uprawnienia jedynie do tej witryny, chyba że w systemie zdefiniowana zostanie organizacja podrzędna wobec tego koła naukowego, np. organizacja reprezentująca czasopismo wydawane przez koło naukowe. W takim wypadku administrator odziedziczy uprawnienia także do strony czasopisma. Nie uzyska jednak uprawnień do nadrzędnych wobec koła naukowego organizacji.

Uprawnienia w systemie eKontakt nadaje Centrum Usług Informatycznych (CUI) na wniosek osoby kierującej daną jednostką organizacyjną. Dla poszczególnych organizacji wnioski o nadanie/modyfikację uprawnień mogą składać:

Wniosek o nadanie/modyfikację uprawnień można składać drogą elektroniczną poprzez stronę zgloszenia.pg.gda.pl lub wysyłając e-maila na adres: helpdesk@pg.gda.pl.
We wniosku należy wyraźnie wskazać:


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.