Kopiowanie i wklejanie treści tekstowej

Często zdarza się, że użytkownik redagujący zawartość strony internetowej dysponuje gotową już treścią przeznaczoną do wstawienia. Przygotowana treść zawarta jest np. w pliku MS Word, w prezentacji PowerPoint lub na innej stronie www. Przenoszenie tekstu odbywa się więc często za pomocą kopiowania i wklejania za pośrednictwem schowka systemowego.

Należy jednak wiedzieć, że treść tekstowa pochodząca z zewnętrznych źródeł, takich jak: pliki MS Office, LibreOffice, pliki PDF, zewnętrzne strony internetowe wklejana w ten sposób, opatrzona może być informacją o formatowaniu, czyli o ustalonym kroju liternictwa, o kolorze i rozmiarze tego kroju, o wysokości linii tekstu itp. Metoda kopiuj–wklej zachowuje takie formatowanie, co oznacza że wklejony „wprost” blok tekstu do systemu eKontakt może w sposób niezamierzony różnić się od reszty treści, która była wpisywana ręcznie. Objawia się to np. nieuzasadnioną odmienną wielkością wklejonej treści lub innym krojem liternictwa albo innymi niezrozumiałymi efektami wizualnymi.

W celu uniknięcia wspomnianych problemów, przed wklejeniem treści do eKontaktu, należy koniecznie usunąć z nich formatowanie i ew. niewidoczne znaki sterujące. Może do tego posłużyć wbudowany w system Windows program Notatnik. O wiele większymi możliwościami dysponuje jednak popularny program Notepad++, o którym wspominamy w części Zadbanie o narzędzia pracy. Profilaktyczne wyczyszczenie bloku tekstu z formatowania realizuje się dwuetapowo:

  1. Wklejenie treści z zewnętrznego źródła (plik MS Office, plik LibreOffice, plik PDF, strona www itp.) do programu nie obsługującego formatowania tekstu (np. Notatnik, Notepad++) w celu utracenia tego formatowania i ewentualnych niewidocznych znaków sterujących.
  2. Skopiowanie treści z programu nie obsługującego formatowania tekstu (np. Notatnik, Notepad++) i wklejenie do docelowego miejsca w systemie eKontakt.

Powyższa przedstawiona metoda jest uniwersalna dla każdej zamieszczanej treści. Dodatkowo system eKontakt w edytorze wizualnym udostępnia dwie ikony służące do bezpiecznego wklejania treści:

W zaznaczonym na ilustracji obszarze lewa ikona służy do wklejania treści z potencjalnie dowolnego źródła zewnętrznego. Ikona po prawej stronie realizuje funkcję wklejania treści z programu MS Word.
W przypadku wybrania jednej z tych ikon otworzy się dodatkowe okienko służące do wklejania bloku tekstu ze źródeł zewnętrznych.

Obróbka zamieszczanych plików graficznych

W ramach funkcji systemu istnieje możliwość wstawiania plików graficznych na kilka możliwości. Podstawowe metody są następujące:

  1. Manualne zamieszczanie załącznika graficznego w treściach (w edytorze wizualnym) typu Podstawowa zawartość stron oraz Aktualność
  2. Dodanie załącznika graficznego jako okładki w treściach typu Aktualność
  3. Dodanie załącznika graficznego bez ustawiania go jako okładki w treściach typu Aktualność
  4. Wgranie pliku/plików graficznych do repozytorium plików eKontakt do folderu typu Galeria i wyświetlenie ich w ramach portletu Galeria

Bez względu na rodzaj wykorzystanej możliwości umieszczenia pliku graficznego na stronie, zawsze w pierwszej kolejności zdecydowanie polecamy dokonać choćby podstawowej obróbki materiału graficznego, które ma na celu dostosowanie obrazka do potrzeb strony www. Wynika to z faktu, że posiadane źródłowe materiały graficzne przeważnie:

Dlatego też materiał źródłowy, który planuje się zamieścić na stronie internetowej warto odpowiednio przygotować, m.in. z szacunku do odbiorcy przeglądającego zasoby stron. Przed fizycznym wgraniem i wykorzystaniem grafiki warto rozpatrzyć następujące aspekty:

Powyżej wspominano o czterech podstawowych metodach umieszczania plików graficznych w systemie eKontakt. Metody 1 – 3 w szczególności zdają się na użytkownika w kwestii ewentualnego dostosowania grafiki. Natomiast w ramach metody nr 4 możliwe jest skorzystanie z funkcji systemu udostępniającej „kadrowanie” zdjęć, tj. wyświetlenie interesującego fragmentu zdjęcia. Funkcja ta dostępna jest w repozytorium plików (Panel Sterowania → Dokumenty) na poziomie konkretnego zasobu plikowego:


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.