Aby zalogować się do portalu, klikamy w Portalu Moja PG Zaloguj się (u góry lub w polu Logowanie):

Po kliknięciu, użytkownik zostanie przeniesiony do centralnego punktu logowania. Do rozpoczęcia pracy potrzebny jest login i hasło (login i hasło tworzone są w trakcie aktywacji konta). Osoby posiadające już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl, które do tej pory nie przeprowadzały aktywacji konta (np. uzyskały login jedynie w celu skorzystania z sieci eduroam) powinny wykonać aktywację w celu prawidłowego przypisania przez system odpowiednich uprawnień. Po powtórnej aktywacji konta hasło ani login nie ulega zmianie.
 
Logowanie polega na podaniu identyfikatora:

…oraz hasła i kliknięciu przycisku zaloguj:

Po zalogowaniu do systemu w zależności od posiadanych/nadanych uprawnień, użytkownik w menu zobaczy następujące dostępne dla niego aplikacje (część aplikacji, np. Nauczyciel Pracownik, ze względów bezpieczeństwa dostępna jest tylko z komputerów podłączonych poprzez sieć politechniczną):

Dla każdego użytkownika standardowo dostępne są:


1) loginem w przypadku poczty dostępnej przez klienta web jest początek loginu do Moja PG, bez końcówki @student.pg.edu.pl / @pg.edu.pl – szczegóły na temat dostępu do poczty znajdują się w osobnej instrukcji